Kamu webshopok és átverős oldalak: STATISZTIKA

Kamu webshopok és átverős oldalak:  Tömeges Online Átverések – statisztika az ahogyan a KamuWebashopok.hu Preventív közösség tagjai elszenvedték vásárlásaik során az átveréseket és ami által a hatóságok munkája is remélhetőleg könnyebb lesz. Kiderülhet az, hogy kik és milyen szisztémával és nem véletlen és tévesen küldött, a rendeléshez semmi köze csomagokkal verik át a vásárlóikat. A szisztéma, az ár és érték határok, a végeláthatatlan és eredménytelen küzdelem egyénileg: mind mutatja, nehéz terep az Online Kereskedelem Világa.

Együtt Erősebbek Vagyunk

Sokan vagyunk, akik már áldozatául estünk online csalásoknak. Gyakran úgy tűnik, hogy a kamuszállítók és a kétes webshopok mindig egy lépéssel előttünk járnak. De vajon mit tehetünk, ha csalás áldozatai lettünk? A válasz egyszerű: összefogásban és a megfelelő információk birtokában van erő.

Az interneten zajló csalásokkal kapcsolatos panaszok esetében gyakori probléma, hogy a hatóságok előtt nehéz bizonyítani, mekkora kárt szenvedett a fogyasztók közössége. Ezen esetek dokumentálása során azonban, ha többen állunk össze, és megosztjuk tapasztalatainkat, a hatóságok sokkal hatékonyabban tudnak fellépni. A Rendőrség, az Ügyészség és egyéb hatóságok előtt felkészültebben állhatunk, ha konkrét adatokat és bizonyítékokat tudunk felmutatni nem csak saját magunk, hanem mások ügyében is.

A közös fellépés és az információcsere jelentősége kiemelkedő, különösen a tömeges jellegű csalások esetében. Nem csak egyéni ügyekben szeretnénk eredményeket elérni; közösen, mint egy sértett közösség, nagyobb nyomást gyakorolhatunk a hatóságokra, hogy érdemben nyomozzanak, és hatékony intézkedéseket foganatosítsanak.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és más szervek előtti közös fellépésünkkel azt is bizonyítani tudjuk, hogy a piac tisztaságát és a fogyasztók érdekeit sértő magatartásformák milyen széles körűek. A KAMUWEBSHOPOK.HU-n elindított kezdeményezésünk, ahol egy kérdőív kitöltésével gyűjtjük a sértettek visszajelzéseit, kulcsfontosságú lépés lehet ebbe az irányba.

Az online csalások elleni harcban minden érintett egy fontos célra törekszik: hogy a kárt szenvedett fogyasztók méltányos kártérítésben részesüljenek, és hogy a csalók megtanulják, tetteik súlyos következményekkel járhatnak. Ezen túl azt várjuk, hogy a hatóságok szigorúan szabályozzák az ilyen tevékenységeket, és elvegyék az elkövetők kedvét a további jogsértésektől.

Ez a küzdelem nem csak rólunk, az egyéni sértettekről szól, hanem arról is, hogy a jövőben kevesebb ember essen áldozatul hasonló csalásoknak. Álljunk össze, osszuk meg tapasztalatainkat, és tegyünk lépéseket egy biztonságosabb online kereskedelmi környezetért!

Kamu és átverős cégek listája 2024. 04.29-statisztika alapján

A kérdőív adatai alapján, amely arra irányult, hogy a résztvevők megnevezzék azokat a cégeket, amelyek által csalás áldozataivá váltak, a következő megállapításokat tehetjük:

 • A válaszadók 40%-a a bdrms.com - LEBEBER webshop által érzett károsultnak, ami a legnagyobb részesedést képviseli a megkérdezettek között.
 • A PETA által megtévesztett válaszadók a második legnagyobb csoportot alkotják, ők a megkérdezettek 28%-át teszik ki.
 • A faththstore@163.com című cég a válaszadók 14%-át verhette át, ami szintén jelentős részesedést képvisel.
 • Azok, akik a listában nem szereplő cégektől lettek csalás áldozatai, az összes válaszadó 11%-át alkotják.
 • Kisebb részesedést kapott a JINITAIME, eucs01@outlookcom és Stylesions.com, amelyek rendre a válaszadók 4%-át, 2%-át, illetve 1%-át érintették.

Az adatok alapján kijelenthető, hogy a válaszadók több mint háromnegyede két fő cég, a bdrms.com - LEBEBER és a PETA által lett csalás áldozatává. Az elemzés rávilágít arra, hogy a fogyasztók egy jelentős része hasonló tapasztalatokról számol be, ami alapot adhat a hatóságok számára a további vizsgálódásokhoz és intézkedésekhez. A “NINCS A LISTÁBAN” kategória is kiemelkedően magas, ami arra utal, hogy számos más, még azonosítatlan cég is érintett lehet az online csalásokban.

Ez az információ értékes lehet a hatóságok számára az ügyek kivizsgálásában, és alátámaszthatja a sértettek által észlelt tömeges jellegű tisztességtelen piaci magatartást. Az eredmények bemutatják, hogy szükség van a fogyasztóvédelmi intézkedések fokozására és az átverős webshopok elleni határozott  fellépésre.

Kamu webshopok és átverős oldalak lista és statisztika

Az átverés módja

Az adatok alapján a következő megállapításokat tehetjük:

 • A válaszadók döntő többsége, 86%-a (70 fő) jelzi, hogy a megrendelt termék helyett teljesen más tárgyat kapott. Ez rámutat arra, hogy az átverés leggyakoribb módja az, hogy a csalók teljesen eltérő terméket küldenek, ami számottevő mértékben eltér a megrendeltől, így az átverés szándéka egyértelmű.
 • Az érintettek kisebb része, 11% (9 fő) arról számolt be, hogy a kapott csomagban koszos vagy büdös rongyok voltak. Ez arra utal, hogy az átverés egy másik gyakori formája az, hogy a csalók értéktelen, esetlegesen higiéniai problémákat is felvető tárgyakat küldenek.
 • Egy marginális számú válaszadó, 2% (2 fő) olyan típusú átverést tapasztalt, amely nincs felsorolva a listában, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy az átveréseknek egyedi vagy kevésbé gyakori formái is léteznek.

A diagram azt mutatja, hogy az online csalások során az átverés legelterjedtebb módja a teljesen más termék szállítása, ami jelentős mértékben megsérti a fogyasztók várakozásait és jogait. A koszos vagy büdös rongyokat kapó válaszadók aránya, bár jelentősen alacsonyabb, szintén rávilágít arra a tiszteletlen és etikátlan gyakorlatra, amelyet bizonyos csalók alkalmaznak.

A gyűjtött adatok fontos betekintést nyújtanak az átverések jellegébe és módjaiba, ami lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy célzottabb intézkedéseket vezessenek be a csalások visszaszorítása érdekében.

Kamu webshopok és átverős oldalak lista és statisztika


Az átverést kiszállító logisztikai cég

A megosztott diagram az átveréseket kiszállító logisztikai cégek megoszlását mutatja a válaszadók által jelzett esetekben. Az elemzés alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:

  • A válaszadók nagy többsége, 70% (57 fő) az MPL logisztikai céget jelölte meg, mint az átverések kiszállításában részt vevő szolgáltatót. Ez jelentős dominanciát mutat és arra utalhat, hogy ez a cég áll a legtöbb esetben kapcsolatban az átverések fizikai kiszállításával.
  • Az EXPRESS ONE a második leggyakrabban említett szállító, 14% (11 fő) a válaszadók körében.
  • A GLS a válaszok 7%-át (6 fő) kapta, ami arra utal, hogy ebben az esetben is előfordulnak ilyen jellegű problémák.
  • A “Nincs a listában, megadom” válaszok 5%-ot (4 fő) tesznek ki, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak más, kevésbé gyakori esetek is, amelyeket a válaszadók egyedi módon szeretnének jelenteni.
   A diagram arra világít rá, hogy bár az átverések kiszállítása számos logisztikai vállalaton keresztül történhet, egyes szolgáltatók sokkal gyakrabban fordulnak elő mint a csalások “szállítói”. Az MPL kiemelkedő aránya azt jelzi, hogy esetleg szigorúbb intézkedésekre és alaposabb ellenőrzésekre lehet szükség a részükről az átveréses csomagok szűrésében.Ezek az adatok segíthetnek a logisztikai cégeknek abban, hogy felismerjék a problémát, és együttműködve a hatóságokkal hatékonyabb megoldásokat dolgozzanak ki az online átverések csökkentése érdekében.Kamu webshopok és átverős oldalak lista és statisztika

Történt e bejelentés az átverés ügyében a hatóságok felé?

A kérdőív adatai szerint a válaszadók 10%-a (8 fő) jelentette, hogy tett hatósági intézkedést az átverés ügyében, míg a döntő többség, 90% (73 fő) nem tett ilyen lépést. Ezek az adatok arra utalnak, hogy bár az online átverések gyakori problémát jelentenek, az áldozatok csak kis százaléka fordul a hatóságokhoz.

Ennek több lehetséges oka lehet:

 1. Bizalomhiány: Az áldozatok körében meglévő bizalomhiány a hatóságok hatékonyságát és hajlandóságát illetően is oka lehet a bejelentések alacsony számának.
 2. Bürokrácia: A panasz benyújtásához szükséges eljárások bonyolultsága vagy időigényessége elriaszthatja az áldozatokat.
 3. Károk értékének megítélése: Ha az átvert személyek úgy ítélik meg, hogy a kár nem elegendő ahhoz, hogy indokolt legyen a hivatalos eljárás megindítása, akkor valószínűbb, hogy nem tesznek panaszt.
 4. Kézzelfogható eredmények hiánya: Azok, akik korábban panaszt tettek és nem kaptak megfelelő választ vagy kártérítést, kevésbé hajlamosak újbóli intézkedésekre.
 5. Időhiány: Az áldozatok lehet, hogy úgy érzik, nem rendelkeznek elegendő idővel a panaszkezelési folyamatban való részvételre.
 6. Elkeseredettség: Az átveréssel kapcsolatos frusztráció és az elkeseredettség szintén hozzájárulhat a panaszok alacsony számához, ha az áldozatok úgy érzik, nincs értelme tovább harcolni az ügyükért.Kamu webshopok és átverős oldalak lista és statisztika

Az alacsony bejelentési arány problémáját kezelni szükséges, hogy az áldozatok megfelelő segítséget és igazságszolgáltatást kapjanak.

Egy lehetséges megoldás lehet a panaszkezelési folyamat egyszerűsítése, a hatóságok iránti bizalom növelése tájékoztatással és a korábbi sikeres ügyek nyilvánosságra hozatalával, valamint az áldozatok támogatásának és oktatásának fokozásával. A hatékony kommunikáció és a hatóságok proaktív hozzáállása is fontos lehet az átverés áldozatok hajlandóságának növelésében a bejelentések megtételére.

A KamuWebshopok.hu Preventív közösség e tekintetben példaértékű lehet, amernnyiben a folyamatosan érkező adatokból, a hatóságok felé tényként megállapítható adatok nyerhetőek ki és ezáltal a szabálysértési ügyekből, tömeges és üzletszerű elkövetést bizonyító ügyek jönnek létre.

Mekkora az egy főre jutó kár? Miért ekkora összegben okoznak kárt a csalók? Mitől védi őket ez az összeghatár?

A kérdőívből készült diagram adatai alapján az átverések során elszenvedett kár jelentős része az 10.000 és 25.000 forint közötti kategóriába esik, amely a válaszadók 94%-át (76 fő) érinti. A következő csoport a 25.000 és 50.000 forint közötti sáv, amely 5%-ot (4 fő) tesz ki, míg az 5.000 és 10.000 forint közötti kategória csak 1%-ban (1 fő) fordul elő.

Ez az összeghatár több tényezőre is utalhat a csalók stratégiájában:

 1. Kisebb értékű tranzakciók alacsonyabb kockázatot jelentenek: A csalók lehet, hogy alacsonyabb értékű tranzakciókat választanak, mert kevésbé hívják fel magukra a figyelmet, így kisebb az esélye annak, hogy a hatóságok komolyabban veszik őket, vagy hogy a sértettek panaszt tesznek.
 2. Az összeghatár a büntetőjogi felelősség elkerülésére szolgálhat: Bizonyos országokban az alacsonyabb összeghatárt nem számítják jelentős gazdasági kárnak, így a büntetőjogi következmények is enyhébbek lehetnek.
 3. Psichológiai faktor: Az emberek hajlamosabbak lehetnek elfogadni a kisebb értékű veszteségeket és nem érzik úgy, hogy érdemes lenne az ügyben eljárniuk, így a csalók nagyobb eséllyel maradhatnak büntetlenül.
 4. A panasztétel költségeinek és fáradságának kivédése: Ha a kár összege alacsonyabb, mint amennyi időt és erőfeszítést az áldozatnak a panasztételbe kellene fektetnie, sokan döntenek úgy, hogy nem tesznek lépéseket.

Kamu webshopok és átverős oldalak lista és statisztika

A diagram adatok alapján megállapítható, hogy a csalók által okozott károk döntő többsége egy viszonylag szűk összeghatár közé esik, ami a csalók számára kedvező működési keretet jelenthet, hiszen az alacsonyabb összegek kevésbé valószínű, hogy indokolnak széleskörű hatósági intézkedést, ezáltal bizonyos mértékben védelmet biztosít a csalóknak.

Az emberek összefogása és közös fellépése a tömeges átverésekkel szemben rendkívül erőteljes eszköz lehet. Az internet sötét oldala, vagyis a dark web gyakran használ ki bizonyos anonimitást és törvényen kívüliséget, de még itt is van helye a közösségi ellenállásnak. Ha az emberek összefognak, ezek az erőfeszítések jelentősen megnövelhetik az esélyüket arra, hogy változást érjenek el és megvédjék saját jogos érdekeiket.

Az összefogás ereje, különösen a digitális korban, nem alábecsülendő. A közösségi összefogás és a közös cselekvés megfelelő tervezéssel és kivitelezéssel hatékonyan képes megtörni a csalók hatalmát és elősegítheti a biztonságosabb online környezet kialakítását.

 

GDPR cookie-hoz való hozzájárulás a Real Cookie Bannerral